Projecten

Archeologisch informatiecentrum in combinatie met Diner op NAP
Het eerste project wordt momenteel op initiatief van De Alliantie Markermeerdijken ontwikkeld in samenwerking met gemeente, provincie en de Stichting. Het wordt een tijdelijk en bescheiden Archeologisch informatiecentrum bij de Breek, waar vondsten uit de archeologische onderzoeken aan de dijk getoond kunnen worden.
In het ontwerp zal ook het voormalige kunstwerk ‘Diner op NAP’ worden meegenomen; waarbij de beleving van het diepste punt centraal staat.

Het Plan van Aanpak en het ontwerp voor dit project zijn nagenoeg gereed voor de fase van financiering en realisatie.

BidboekEtersheim

We houden u op de hoogte van de voortgang!