Etersheim ligt aan het Markermeer dat vroeger, net als het IJsselmeer, deel uitmaakte van de Zuiderzee. Maar ook de Zuiderzee is er niet altijd geweest. Laten we even tweeduizend jaar terug gaan, naar de tijd van de Romeinen.

 

Nederland zag er toen anders uit. In het midden lag een groot, moerassig merengebied. De Romeinen noemden het Flevus Lacum, het Flevomeer.

 

In de vroege middeleeuwen (500 tot 1000 na Chr.) steeg de zeespiegel.  Het water kwam hoger te staan, kreeg meer vat op het land en sloeg de oevers weg. Langzaamaan verdween het moeras en vormde er zich een binnenzee. Die kreeg de naam Almere, een Germaanse naam voor ‘groot meer’.

 

Het Almere bleef groeien, ook door grote overstromingen. De Allerheiligenvloed van 1170 sloeg een gat tussen Noord-Holland en het huidige eiland Texel, waardoor er een open

verbinding met de Noordzee kwam. De dagelijkse

stroming van eb en vloed spoelde veel land weg.

Zo ontstond rond 1450 de Zuiderzee.

 

 

Eb en vloed

Als je iets laat vallen gaat het naar beneden, niet omhoog. Dat komt door de aantrekkingskracht van de aarde. De maan heeft ook zo’n aantrekkingskracht. Als hij in 24 uur om de aarde beweegt, trekt hij water met zich mee. In je tuinvijver zie je daar niets van, die is te klein. Maar zeeën en oceanen hebben wel eb en vloed. Er zijn plekken waar het verschil wel meer dan vijftien meter is.

 

In dit filmpje worden eb en vloed verder uitgelegd.

 

Hier zie je versneld hoe een haven leegloopt en weer vol stroomt.

 

 

De laatste grote verandering was de afsluiting van de Zuiderzee. Ingenieur Cornelis Lely, naar wie Lelystad vernoemd is, had daar al in  1891 plannen voor gemaakt. De grote watersnoodramp van 1916, die grote stukken van de Zuiderzeekust onder water zette en dijken verwoestte, zorgde er voor dat er meer haast mee gemaakt werd.

In 1928 begon de aanleg van de Afsluitdijk en vier jaar later werd het laatste gat gedicht. De Zuiderzee was IJsselmeer geworden.

 

In 1932 werd het laatste stukje van de Afsluitdijk gemaakt.

Bekijk het filmpje

 

 

De Afsluitdijk

Nederland begin van de jaartelling

Nederland 1000 jaar n. Chr.

Nederland rond 1450

Grote steden

Er woonden in de Romeinse tijd al mensen in Nederland. Maar de grote steden van nu waren er natuurlijk nog niet. Weet jij welke steden er nu liggen bij de rode punten op de kaart?

 

Als je met je muis over de kaart gaat, zie je het.

Flevomeer

Almere

Zuiderzee

Vraag 3

Wat was de Romeinse naam van het Flevomeer?

 

Vraag 4

Wie maakte de plannen voor de afsluiting van de Zuiderzee?

 

Vraag 5

In hoeveel tijd draait de maan om de aarde?

 

 

 

 

Terug naar hoofdpagina