Januari 1916 woedde er een zware storm in Nederland. Veel dijken braken door, met als gevolg overstromingen aan de hele Zuiderzeekust. Noord-Holland werd het hardst getroffen.

De dijk bij Etersheim brak niet door. Maar hij werd toch verzwaard. Dat deden ze met de klei die direct achter de dijk in de polder lag.

Tot aan 1928 werd er met een speciale machine klei weggegraven om dijken te repareren en te versterken. Zo ontstond er op die plek een diepe put. Dat is tot op de dag van vandaag het diepste punt van Noord-Holland, 6,60 meter onder NAP.

 

 

NAP betekent Normaal Amsterdams Peil. Met NAP geven we de hoogte van plekken in Nederland aan. Nul meter NAP is hoe hoog het water in de Noordzee staat. Grote gedeelten van Nederland liggen beneden NAP. Goede dijken zijn voor ons van levensbelang.

 

Het hoogste punt van Nederland, de Vaalserberg in Zuid-Limburg, ligt op 322 meter boven NAP. Het hoogste gebouw van Nederland staat in Rotterdam: de punt van de Zalmhaventoren is op 215 meter boven NAP.

 

 

NAP

Noord-Holland is een echt waterland. Maar de meeste van de binnenmeren die we ooit hadden, zijn er niet meer. Vanaf de 16e eeuw hebben we ze drooggelegd, om er vruchtbare polders voor terug te krijgen. De Achtermeerpolder bij Alkmaar was de eerste, in 1533. Later volgden onder meer de Beemster, de Purmer, de Haarlemmermeer en de Wieringermeer. Als je klikt op de namen in de tijdlijn, kun je een paar van die oude binnenmeren ontdekken.

 

 

Drooglegging

Hoe hoog of laag woon jij?

Ligt jouw woonplaats boven of beneden NAP? Hoeveel meter of centimeter? Hoe hoog zou het water staan als er een overstroming was? En wat moet je dan doen?

 

Kijk hier voor de NAP-hoogte en hier voor de waterstand.

 

 

Kaartje overstromingsgebied 1916, Noord-Holland

Dijkaanleg in 1916

Terug naar hoofdpagina

1612

Beemster

1622

Purmer

1626

Wijdewormer

1627

Bijlmermeer

1629

Watergraafsmeer

1635

Schermer

1852

Haarlemmermeer

1930

Wieringermeer

Vraag 15

Hoe diep is het diepste punt van Noord-Holland?

 

Vraag 16

Wat betekent NAP?

 

Vraag 17

Wat is het hoogste punt van Nederland?

 

 

 

Water in en uit de polder

In een polder vind je sloten. Om die sloten liggen grote vaarten en daar ligt vaak weer een ringvaart omheen. Met pompen en gemalen kun je zo gedeelten van de polder een eigen waterstand geven.

Op één stuk heb je bijvoorbeeld koeien lopen. Je wilt dat de grond niet te droog is, want dan groeit het gras niet goed. Maar de grond moet ook niet te nat zijn, want dan zakken de koeien erin weg. En op een ander stukje grond heb je misschien wel mais geplant. Daar heb je weer een ander waterpeil voor nodig.

 

Bekijk hier een filmpje over hoe we onze polders droog houden.