Historie

Klim bij Etersheim de dijk op en je kijkt uit over een geschiedenis van minstens 1000 jaar.
Het landschap en het water vertellen je hier verhalen uit het verre en nabije verleden die je gerust ongewoon mag noemen.

Over het eerste, verdronken dorp Etersheim, dat nog altijd rust op de bodem van het Markermeer.
Geleidelijk geeft het zijn geheimen prijs. Over de dijk, die zichtbaar de sporen draagt van verwoestende doorbraken van de zee.
Over een polder in een polder in een polder, waar je zomaar op het diepste punt van Noord-Holland staat.

In de groene oase van het dorp, het kerkje, de molen, de dijk, het Markermeer en het polderland beleef je de historie van dit bijzondere hoekje Noord-Holland heel direct. Met al zijn tijdlagen, van heel lang geleden tot de dag van vandaag en zelfs de toekomst.
Want ook dat ontdek je hier: de geschiedenis van de Noord-Hollanders, hun landschap en het  water is nooit af.

De inhoud op deze en volgende pagina’s is mede gebaseerd op diverse archeologische rapporten en verkenningen van de laatste jaren.
Met name ook op het recent op internet gepubliceerde verslag met de voorlopige resultaten van het nieuwe archeologische vooronderzoek dat Archeologie West-Friesland in de nazomer van 2018 bij de dijk heeft uitgevoerd: www.archeologiewestfriesland.nl