De Oosterkoog

Vanaf de kruin van de dijk bij het bezoekerscentrum kijk je richting het dorp uit over de Oosterkoog, een kleine onbewoonde buitenpolder.
Koog of kaag is in Noord-Holland de benaming voor een stuk buitendijks land.
Kogen vormen vanouds een buffer voor de dijk, het voorland dat bij stormen de zwaarste golfslag breekt.
Om de Oosterkoog is al in 1418 een kade of lage zomerdijk gelegd.
Diep in de bodem liggen vermoedelijk resten van huizen uit het verdronken dorp Etersheim.
Bovengronds spot je er grutto’s, wulpen, kuifeenden, ganzen, fazanten en andere vogels.
Bij een uitzonderlijk hoge waterstand staat de koog soms onder water.

De Oosterkoog loopt bij uitzonderlijk hoog water in het Markermeer soms onder.
Foto: Staatsbosbeheer, www.boswachtersblog.nl, januari 2018

 

Oosterkoog in de sneeuw.