Stichting Etersheimerbraak

Doelstelling   

De stichting heeft ten doel:

  1. De gebiedsontwikkeling van de Etersheimerbraakpolder vorm te geven in zowel inhoudelijke als bestuurlijke zin.
    Uitgangspunt daarbij is het creëren van een bestendige en duurzame toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied binnen de context van de versterking van de Markermeerdijken;
  2. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Oprichtingsakte >

De Stichting wil bereiken dat het historisch, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de Etersheimerbraak wordt gekoesterd; voor een groter publiek wordt ontsloten en op een duurzame manier wordt geëxploiteerd.

Lees meer in het beleidsplan: Expeditie Etersheim >

Bestuursinformatie
Het bestuur bestaat uit ten minste 4 leden waarbij minimaal 2 afgevaardigden van de Molenstichting Zeevang en 2 afgevaardigden van de stichting Het Schooltje van Dik Trom.

  • Voorzitter: Friso de Zeeuw
  • Secretaris: Jetty Voermans
  • Penningmeester: Albert Mol
  • Vicevoorzitter: Dorus Luyckx

Stichting Etersheimerbraak is een stichting zonder winstoogmerk. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Secretariaat:
Bartholomeus Ruloffsstraat 17 hs
1071 WK Amsterdam

Telefoon:
06 539 236 25

E-mail:
info@etersheimerbraak.nl

Website:
www.etersheimerbraak.nl

KvK nummer:
72582987  

IBAN:
NL31 RABO 0334 5618 09

ANBI/fiscaal nummer:
859162254

Financiële stukken
Jaarrekening 2019 >
Jaarrekening 2018 >

 

Jaarverslagen
In 2018 is de stichting opgericht.
De werkzaamheden betroffen in hoofdzaak de voorbereiding om tot oprichting van de stichting te komen.