Ambities

Met onze ambities wil de Stichting bereiken dat het historisch, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de Etersheimerbraak wordt gekoesterd; voor een groter publiek wordt ontsloten en op een duurzame manier wordt geëxploiteerd.

Zo zal een aanlegsteiger aan de Markermeerdijk bij Etersheim een nieuwe stroom bezoekers vanuit het water aantrekken en daarmee grote meerwaarde hebben voor de exploitatie van het Bezoekerscentrum de Breek, de Molen en het Schooltje van Dik Trom.

Lees hier meer over onze visie op de gebiedsontwikkeling van de Etersheimerbraak: Expeditie Etersheim.

Rond de kenmerkende kwaliteiten van het gebied zullen we 2 arrangementen ontwikkelen;

  • Historie en archeologie rond het verdronken dorp Etersheim

 

  • De eeuwenlange waterbeheersing in deze laagstgelegen polder van Noord-Holland (-6.60 NAP).

 

Om deze arrangementen optimaal te kunnen realiseren zijn aanvullende ontwikkelingen in gang gezet, die we projectmatig gaan aanpakken. Toelichting nieuwe ontwikkelingen.

Klik voor een samenvatting van onze ambities.